خانه اخبار مد نایک با همکاری بیماران نوجوان از کالکشن Doernbecher‌ Freestyle رو‌نمایی کرد